Ορισμοί ειδών

Ορισμοί κατάστασης ειδών της Κέρκυρας

Κάτοικος

Αναπαράγεται και έχει τον πλήρη κύκλο ζωής του όλο το χρόνο στην Κέρκυρα. Ο πληθυσμός είναι αυτοσυντηρούμενος.

υπάρχον

Τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες εγγραφές από διαφορετικές συσκευές εγγραφής / τοποθεσίες / ημερομηνίες.

Μεταναστευτικός

Τακτικοί μετανάστες ή / και μετανάστες από την Κέρκυρα. Μπορεί επίσης να αναπαράγεται, αλλά συνήθως δεν υπάρχει όλο το χρόνο.

Περιπλανώμενος

Βρίσκεται εκτός του φυσιολογικού εύρους, όπως έξω από τον γνωστό βιότοπό του. Δεν υπάρχουν αρκετά αρχεία για επιβεβαίωση ως κάτοικος ή μετανάστης.

Περιπετειώδης

Ένα είδος που επεκτείνει το εύρος του, αλλά δεν είναι αυτοσυντηρούμενο, και βασίζεται στους μετανάστες για να διατηρήσει τον πληθυσμό του. Αυτό είναι το στάδιο προτού ένα είδος γίνει κάτοικος, ή ένα είδος που βρίσκεται ακριβώς στην άκρη της γνωστής κατανομής του.

Unconfirmed

Records that have not been substantiated and therefore the existence of such a species on Corfu is uncertain.

EU Red Data Status Definitions

Not Evaluated (NE)

A taxon is Not Evaluated when it has not yet been evaluated against the criteria

Data Deficient (DD)

A taxon is Data Deficient when there is inadequate information to make a direct, or indirect, assessment of its risk of extinction based on its distribution and/or population status. Data Deficient is therefore not a category of threat. Listing of taxa in this category indicates that more information is required and acknowledges the possibility that future research will show that threatened classification is appropriate.

Least Concern (LC)

A taxon is Least Concern when it has been evaluated against the criteria and does not qualify for Critically Endangered, Endangered, Vulnerable or Near Threatened. Widespread and abundant taxa are included in this category.

Near Threatened (NT)

A taxon is Near Threatened when it has been evaluated against the criteria but does not qualify for Critically Endangered, Endangered or Vulnerable now, but is close to qualifying for or is likely to qualify for a threatened category in the near future.

Vulnerable (VU)

A taxon is Vulnerable when the best available evidence indicates that it meets any of the criteria A to E for Vulnerable (see Section V), and it is therefore considered to be facing a high risk of extinction in the wild.

Endangered (EN)

A taxon is Endangered when the best available evidence indicates that it meets any of the criteria A to E for Endangered (see Section V), and it is therefore considered to be facing a very high risk of extinction in the wild.

Critically Endangered (CR)

A taxon is Critically Endangered when the best available evidence indicates that it meets any of the criteria A to E for Critically Endangered (see Section V), and it is therefore considered to be facing an extremely high risk of extinction in the wild.

Extinct in the Wild (EW)

A taxon is Extinct in the Wild when it is known only to survive in cultivation, in captivity or as a naturalized population (or populations) well outside the past range. A taxon is presumed Extinct in the Wild when exhaustive surveys in known and/or expected habitat, at appropriate times (diurnal, seasonal, annual), throughout its historic range have failed to record an individual. Surveys should be over a time frame appropriate to the taxon’s life cycle and life form.

Extinct (EX)

A taxon is Extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died. A taxon is presumed Extinct when exhaustive surveys in known and/or expected habitat, at appropriate times (diurnal, seasonal, annual), throughout its historic range have failed to record an individual. Surveys should be over a time frame appropriate to the taxon’s life cycle and life form.

IUCN. (2012). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp.

Van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., López Munguira, M., Šašić, M., Settele, J., Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M. and Wynhof, I. 2010. European Red List of Butterfies.