Γενική Ανάλυση των Δεδομένων από Moths 2024

Τα δεδομένα στους πίνακες από κάτω είναι βασισμένα σε έγκυρες καταχωρήσεις από πεταλούδες που καταγράφηκαν το 2024 στην ιστοσελίδα

Για να δείτε δεδομένα από μια διαφορετική χρόνια, διαλέξτε την χρονιά που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί «Δείτε δεδομένα»
Παρακαλώ σημειώστε Η συλλογή των δεδομένων σε αυτήν την ιστοσελίδα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021

Records submitted by month in 2024

The chart below shows the number of records submitted each month to Corfu Butterfly Conservation via this website in 2024.

Total number of records submitted in 2024: 59

Moths recorded by month in 2024

The chart below shows the number of individual moths (all species) reported each month to Corfu Butterfly Conservation via this website in 2024.

Total number of moths observed in 2024: 109