• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Blue spot Hairstreak

Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Blue spot Hairstreak
  • Family: Lycaenidae (Leach, 1815)
  • Sub-family: Theclinae (Swainson 1831)
  • Tribe: Eumaeini (Doubleday 1847)
  • Genus: Satyrium (Scudder, 1876)
  • Sub-genus: Satyrium (Scudder, 1876)
  • Species: spini ([Denis & Schiffermüller], 1775)

References

For a list of references, please see our bibliography page.