• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Southern Gatekeeper

Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Southern Gatekeeper
  • Family: Nymphalidae (Rafinesque, 1815)
  • Sub-family: Satyrinae (Boisduval, 1833)
  • Tribe: Satyrini (Boisduval, 1833)
  • Sub-tribe: Maniolina (Grote, 1897)
  • Genus: Pyronia (Hübner, 1819)
  • Species: cecilia (Vallantin, 1894)

References

For a list of references, please see our bibliography page.