• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Mountain Small White

Pieris ergane (Geyer, [1828])

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Mountain Small White
  • Family: Pieridae (Swainson, 1820)
  • Sub-family: Pierinae (Swainson, 1820)
  • Tribe: Pierini (Duponchel, [1835])
  • Genus: Pieris (Schrank, 1801)
  • Species: ergane (Geyer, [1828])

References

For a list of references, please see our bibliography page.