• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Tessellated Skipper

Muschampia tessellum (Hübner, [1803])

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Tessellated Skipper
  • Family: Hesperiidae (Latreille, 1809)
  • Sub-family: Pyrginae (Burmeister, 1878)
  • Tribe: Carcharodini (Verity, 1940)
  • Genus: Muschampia (Tutt, 1906)
  • Sub-genus: Muschampia (Tutt, 1906)
  • Species: tessellum (Hübner, [1803])

References

For a list of references, please see our bibliography page.