• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Lesser Spotted Fritillary

Melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Lesser Spotted Fritillary
  • Family: Nymphalidae (Rafinesque, 1815)
  • Sub-family: Nymphalinae (Rafinesque, 1815)
  • Tribe: Melitaeini (Newman, 1870)
  • Sub-tribe: Melitaeina (Newman, 1870)
  • Genus: Melitaea (Fabricius, 1807)
  • Species: trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775)

References

For a list of references, please see our bibliography page.