• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Purple-shot Copper

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Purple-shot Copper
  • Family: Lycaenidae (Leach, 1815)
  • Sub-family: Lycaeninae (Leach, 1815)
  • Tribe: Lycaenini (Leach, 1815)
  • Genus: Lycaena (Fabricius, 1807)
  • Species: alciphron (Rottemburg, 1775)

References

For a list of references, please see our bibliography page.