• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Oriental Meadow Brown

Hyponephele lupina (Costa, 1836)

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Oriental Meadow Brown
  • Family: Nymphalidae (Rafinesque, 1815)
  • Sub-family: Satyrinae (Boisduval, 1833)
  • Tribe: Satyrini (Boisduval, 1833)
  • Sub-tribe: Maniolina (Grote, 1897)
  • Genus: Hyponephele (Muschamp, 1915)
  • Species: lupina (Costa, 1836)

References

For a list of references, please see our bibliography page.