• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Woodland Grayling

Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Woodland Grayling
  • Family: Nymphalidae (Rafinesque, 1815)
  • Sub-family: Satyrinae (Boisduval, 1833)
  • Tribe: Satyrini (Boisduval, 1833)
  • Sub-tribe: Satyrina (Boisduval, 1833)
  • Genus: Hipparchia (Fabricius, 1807)
  • Species: fagi (Scopoli, 1763)

References

For a list of references, please see our bibliography page.