• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Grass Jewel

Freyeria trochylus (Freyer, 1844)

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Grass Jewel
  • Family: Lycaenidae (Leach, 1815)
  • Sub-family: Polyommatinae (Swainson 1831)
  • Tribe: Polyommatini (Swainson 1831)
  • Sub-tribe: Polyommatina (Swainson 1831)
  • Genus: Freyeria (Sibatani & Ito, 1942)
  • Species: trochylus (Freyer, 1844)

References

For a list of references, please see our bibliography page.