• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

Inky Skipper

Erynnis marloyi (Boisduval, 1834)

Status

Description

Habitat Requirements

Larval Foodplants

Observations

The ### is on the wing from...

Taxonomy

  • Vernacular/Common Name: Inky Skipper
  • Family: Hesperiidae (Latreille, 1809)
  • Sub-family: Pyrginae (Burmeister, 1878)
  • Tribe: Erynnini (Brues & Melander, 1932)
  • Genus: Erynnis (Schrank, 1801)
  • Species: marloyi (Boisduval, 1834)

References

For a list of references, please see our bibliography page.