Οι μεγαλύτεροι σκώροι της Κέρκυρας

Η λίστα των ειδών από νυχτοπεταλούδες της Κέρκυρας που δείχνουμε εδώ δεν είναι καθοριστική.

Southern Emperor Moth

Saturnia pavoniella

More

Giant Peacock Moth

Saturnia pyri

More

Oleander Hawkmoth

Daphnis nerii

More

Spurge Hawkmoth

Hyles euphorbiae

More

Striped Hawkmoth

Hyles livornica

More

Hummingbird Hawkmoth

Macroglossum stellatarum

More

Willowherb Hawkmoth

Proserpinus proserpina

More

Oak Hawkmoth

Marumba quercus

More

Death's Head Hawkmoth

Acherontia atropos

More

Convolvulus Hawkmoth

Agrius convolvuli

More

Eyed Hawkmoth

Smerinthus ocellata

More

Elephant Hawkmoth

Deilephila elpenor

More

Silver-striped Hawkmoth

Hippotion celerio

More