• Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά
  • The time in Corfu is:
  • Ορισμός γλώσσας στα ελληνικά

 

The Larger Moths of Corfu

The species shown here is not a definitive list of the moths of Corfu.

Southern Emperor Moth (Saturnia pavoniella)

Giant Peacock Moth (Saturnia pyri)

Oleander Hawkmoth (Daphnis nerii)

Spurge Hawkmoth (Hyles euphorbiae)

Striped Hawkmoth (Hyles livornica)

Hummingbird Hawkmoth (Macroglossum stellatarum)

Willowherb Hawkmoth (Proserpinus proserpina)

Oak Hawkmoth (Marumba quercus)

Eyed Hawkmoth (Smerinthus ocellata)

Death's Head Hawkmoth (Acherontia atropos)

Convolvulus Hawkmoth (Agrius convolvuli)